معنی و ترجمه کلمه تبریک و تهنیت گفتن به انگلیسی تبریک و تهنیت گفتن یعنی چه

تبریک و تهنیت گفتن

felicitate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها