معنی و ترجمه کلمه weighting coefficient به فارسی weighting coefficient یعنی چه

weighting coefficient


روانشناسى : ضريب وزنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها