معنی و ترجمه کلمه گوینده اخبار به انگلیسی گوینده اخبار یعنی چه

گوینده اخبار

newsman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها