معنی و ترجمه کلمه عقیده دینى به انگلیسی عقیده دینى یعنی چه

عقیده دینى

dogma
persuasion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها