معنی و ترجمه کلمه guide rope به فارسی guide rope یعنی چه

guide rope


مهار
معمارى : طناب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها