طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آئین دینى به انگلیسی آئین دینى یعنی چه

آئین دینى

cult
sacrament

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها