طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبدار خانه به انگلیسی آبدار خانه یعنی چه

آبدار خانه

pantry
spence
spense

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها