طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبریزش از عقب بینى به انگلیسی آبریزش از عقب بینى یعنی چه

آبریزش از عقب بینى

postnasal drip

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها