معنی و ترجمه کلمه آبریز مستراح را باز کردن به انگلیسی آبریز مستراح را باز کردن یعنی چه

آبریز مستراح را باز کردن

flush

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها