طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبستن شدن به انگلیسی آبستن شدن یعنی چه

آبستن شدن

coneive
engender

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها