طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبستن کردن به انگلیسی آبستن کردن یعنی چه

آبستن کردن

fecundate
impregnate
inseminate
insemination
knock up
lime

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها