معنی و ترجمه کلمه آبشخور به انگلیسی آبشخور یعنی چه

آبشخور

destiny
trough
watering place

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها