طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبشخور به انگلیسی آبشخور یعنی چه

آبشخور

destiny
trough
watering place

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها