معنی و ترجمه کلمه آبى متمایل به سیاه به انگلیسی آبى متمایل به سیاه یعنی چه

آبى متمایل به سیاه

blae

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها