معنی و ترجمه کلمه آب ساکن به انگلیسی آب ساکن یعنی چه

آب ساکن

slack water

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها