طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آتش نشانى به انگلیسی آتش نشانى یعنی چه

آتش نشانى

fire-fighting

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها