طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آتش پاره به انگلیسی آتش پاره یعنی چه

آتش پاره

fire brand
firebrand

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها