طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آجر کاشى ناودانى مخصوص بام به انگلیسی آجر کاشى ناودانى مخصوص بام یعنی چه

آجر کاشى ناودانى مخصوص بام

pantile

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها