طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آجر گوشه گرد به انگلیسی آجر گوشه گرد یعنی چه

آجر گوشه گرد

brick

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها