طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آخرین شام حضرت عیسى با حواریون خود به انگلیسی آخرین شام حضرت عیسى با حواریون خود یعنی چه

آخرین شام حضرت عیسى با حواریون خود

last supper

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها