طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم ارزان خر به انگلیسی آدم ارزان خر یعنی چه

آدم ارزان خر

cheapskate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها