طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم بى معنى به انگلیسی آدم بى معنى یعنی چه

آدم بى معنى

good for nothing
wastrel

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها