طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم بیکار به انگلیسی آدم بیکار یعنی چه

آدم بیکار

bummer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها