طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم درستگار به انگلیسی آدم درستگار یعنی چه

آدم درستگار

square shooter

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها