طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آدم دو رو به انگلیسی آدم دو رو یعنی چه

آدم دو رو

hypocrite
two faced

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها