معنی و ترجمه کلمه آدم زیرک ولى بى مسلک به انگلیسی آدم زیرک ولى بى مسلک یعنی چه

آدم زیرک ولى بى مسلک

snollygoster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها