معنی و ترجمه کلمه آدم قطع کننده به انگلیسی آدم قطع کننده یعنی چه

آدم قطع کننده

interrupter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها