معنی و ترجمه کلمه آرزومند بودن به انگلیسی آرزومند بودن یعنی چه

آرزومند بودن

thirst

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها