طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آرزومند بودن به انگلیسی آرزومند بودن یعنی چه

آرزومند بودن

thirst

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها