معنی و ترجمه کلمه آن سوى کشتى که از باد در پناه است به انگلیسی آن سوى کشتى که از باد در پناه است یعنی چه

آن سوى کشتى که از باد در پناه است

lee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها