معنی و ترجمه کلمه ابریشم نتابیده به انگلیسی ابریشم نتابیده یعنی چه

ابریشم نتابیده

sleave silk

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها