معنی و ترجمه کلمه اتصال یا تلاقى دو نهر به انگلیسی اتصال یا تلاقى دو نهر یعنی چه

اتصال یا تلاقى دو نهر

confluence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها