طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه از بیرون به انگلیسی از بیرون یعنی چه

از بیرون

without

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها