طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه از دهن یا بینى جارى شدن به انگلیسی از دهن یا بینى جارى شدن یعنی چه

از دهن یا بینى جارى شدن

drivel

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها