طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه از پوست درآوردن به انگلیسی از پوست درآوردن یعنی چه

از پوست درآوردن

thrash
thresh

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها