طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اسبابى که به وسیله آن نیروى موتور اتومبیل به چرخها منتقل مى شود به انگلیسی اسبابى که به وسیله آن نیروى موتور اتومبیل به چرخها منتقل مى شود یعنی چه

اسبابى که به وسیله آن نیروى موتور اتومبیل به چرخها منتقل مى شود

transmission

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها