معنی و ترجمه کلمه استحراج به انگلیسی استحراج یعنی چه

استحراج

elicitation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها