طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه استنطاق به انگلیسی استنطاق یعنی چه

استنطاق

cross examination
cross question
fishing expedition
inquest
inquisition

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها