طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه استوى به انگلیسی استوى یعنی چه

استوى

vertebra
vertebral
vertebrate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها