طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اسطوره به انگلیسی اسطوره یعنی چه

اسطوره

myth

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها