طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اسپرز به انگلیسی اسپرز یعنی چه

اسپرز

milt
spleen

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها