طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اظهار نظر قضایى به انگلیسی اظهار نظر قضایى یعنی چه

اظهار نظر قضایى

dictum

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها