معنی و ترجمه کلمه افسانه سازى به انگلیسی افسانه سازى یعنی چه

افسانه سازى

mythopoeia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها