طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه انتهاى تیر کشتى که طناب به آن آویزند به انگلیسی انتهاى تیر کشتى که طناب به آن آویزند یعنی چه

انتهاى تیر کشتى که طناب به آن آویزند

timberhead

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها