طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه انجام داد به انگلیسی انجام داد یعنی چه

انجام داد

did

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها