معنی و ترجمه کلمه انجام وظیفه کردن به انگلیسی انجام وظیفه کردن یعنی چه

انجام وظیفه کردن

acquit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها