طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه انجمنى مرکب از چهار تن به انگلیسی انجمنى مرکب از چهار تن یعنی چه

انجمنى مرکب از چهار تن

quadrumvir
quadrumvirate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها