معنی و ترجمه کلمه انحصاریت به انگلیسی انحصاریت یعنی چه

انحصاریت

exclusivity

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها