معنی و ترجمه کلمه انفجارى به انگلیسی انفجارى یعنی چه

انفجارى

eruptive
volcanic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها