طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه انگلیسى دست و پا شکسته و مخلوط با اصطلاحات چینى به انگلیسی انگلیسى دست و پا شکسته و مخلوط با اصطلاحات چینى یعنی چه

انگلیسى دست و پا شکسته و مخلوط با اصطلاحات چینى

pidgin

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها