طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه انگیزنده به انگلیسی انگیزنده یعنی چه

انگیزنده

instigator
monitor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها