معنی و ترجمه کلمه ایرادى به انگلیسی ایرادى یعنی چه

ایرادى

priggish
wowser

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها